Zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów przesunięty został termin rozpoczęcia obowiązywania nowej matrycy stawek podatku VAT na 01.07.2020 roku. Oznacza to, iż do dnia 30.06.2020 roku zastosowanie znajdą dotychczasowe przepisy ustawy o VAT i przepisy wykonawcze do tej ustawy dotyczące stawek tego podatku, a do celów opodatkowania VAT będzie stosowana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008).
Poniżej zamieszczamy link do oficjalnego komunikatu w tej sprawie:

https://www.gov.pl/web/finanse/zmiana-terminu-wprowadzenia-nowej-matrycy-stawek-vat

W niniejszym pliku zamieszczamy stawki VAT obowiązujące od 01.07.2020 Na bieżąco będziemy uzupełniać i aktualizować dane, według informacji przekazywanych przez Producentów.

Zaznaczamy, że podane stawki VAT mogą ulec zmianie. Prosimy na bieżąco śledzić uaktualnienia.

Kliknij by pobrać plik